สาระความรู้

เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013
  • 17.8.2022
  • 272
เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013

     คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเรื่อง “เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 และISO 9001:2015” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับหลักวิชาการและตามระบบคุณภาพมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการตรวจติดตามภายนอกตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ ISO 9001:2015 ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้ทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติ์จากเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมศักดิ์ พัดพรม และคุณมัลลิกา นิธิโภคา  มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

  • ISO/IEC 27001:2013 ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้ใช้บริการ
  • ประสบการณ์การรับตรวจติดตามภายนอก

     ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 150 ท่าน

 

รับชมวีดิทัศน์ : เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
นำเสนอ ISO IEC 27001 2013 (17 สิงหา)
ประเภทไฟล์ : .pptx ขนาด : 9.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 831