ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จัดตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
  • 21.2.2018
  • 25,730
จัดตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำยาสามัญประจำบ้าน ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพรไปเติม และจัดยาในตู้ยาที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 2 ตู้ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ณ ทำเนียบรัฐบาล

  

ข่าวสารอื่นๆ