ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
  • 28.4.2023
  • 798
ประชุมหารือแนวทางการตรวจพิสูจน์สารเสพติด

เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ซึ้งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีหน่วยงานภาคีที่สนับสนุนงาน อาทิ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ. ตำรวจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสารเสพติดชนิดใหม่ในประเทศไทย และหารือแนวทางการตรวจพิสูจน์ สารเสพติด ยาเสพติด และสารเสพติดชนิดใหม่ รวมทั้งขยายความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สพป. อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ส.

ข่าวสารอื่นๆ