ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
  • 7.8.2023
  • 3,063
สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักยาและวัตถุเสพติด โดย คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยเภสัชกรสิริชัย กระบี่ศรี รองผู้อำนวยการฯ และประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตและจัดการภาวะฉุกเฉิน ของสำนักยาและวัตถุเสพติด สำหรับทีมวิทยากรประกอบด้วยนายเอกวัฒน์ ทิมมาศย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเซ็นเตอร์ไฟร์ เมดิก (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน เป็นผู้ให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติด การอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นในห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพลิเคชั่น zoom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน รวมทั้งมีการสาธิต และฝึกปฏิบัติการจริงโดยการจำลองสถานการณ์อพยพหนีไฟ ณ อาคาร ๒ และอาคาร ๔ สำนักยาและวัตถุเสพติด ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องดับเพลิงและการหนีไฟเป็นอย่างดี

ข่าวสารอื่นๆ