ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา
  • 11.1.2023
  • 652
สำนักยาและวัตถุเสพติด มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา

สำนักยาและวัตถุเสพติด ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม

รวมทั้งมอบเงินซ่อมแซมอาคารเรียน และทุนการศึกษา จำนวนรวม ๖๓,๔๙๒ บาท อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ดับเพลิง

แก่โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีเด็กนักเรียนรวมทุกชั้นจำนวน ๓๐๐ คน 

ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ