ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับเพิ่มเติมล่าสุด
  • 26.10.2022
  • 589
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับเพิ่มเติมล่าสุด

 

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับเพิ่มเติมล่าสุด

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022, THP 2021 Suppl.2022) ขึ้น ซึ่งฉบับนี้ เป็นฉบับเพิ่มเติมของ THP 2021 โดย THP 2021 Suppl.2022นี้ ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานยาสมุนไพร ได้แก่ ชิงซี่ แฝกหอม แห้วหมู ใบกัญชา กานพลู กระชาย เหงือกปลาหมอชนิดดอกขาว  เหงือกปลาหมอชนิดดอกม่วง เปราะหอม และ ว่านชักมดลูก  นอกจากนี้ได้ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลใน THP 2021 Suppl. 2022 ผ่าน Mobile Application ชื่อว่า “Thai Herbal Pharmacopoeia” ทั้งระบบ Android และ iOS หรือทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด www.bdn.go.th/th/home ทั้งนี้ THP เป็นตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานทั้งทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์และทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย และการเก็บรักษาของยาสมุนไพร ซึ่งได้รับการยอมรับสำหรับการอ้างอิงตามกฎหมายในประเทศไทย และยังมีประโยชน์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใช้ในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมากในปัจจุบัน เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้สมุนไพร ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ เพิ่มการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนธุรกิจการส่งออกสมุนไพรไทยด้วย

ข่าวสารอื่นๆ