ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งาน "ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตา"
  • 15.9.2022
  • 544
งาน "ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตา"

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดงาน “ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตา”

เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ