ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักยาและวัตถุเสพติด
  • 19.10.2023
  • 87
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักยาและวัตถุเสพติด

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักยาและวัตถุเสพติด ในโอกาสที่ได้มากำกับดูแลสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมให้นโยบายในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศศิดา อยู่สุข เภสัชกรหญิงเมทินี หลิมศิริวงษ์ เภสัชกรสิริชัย กระบี่ศรี รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๔๑๖ อาคาร ๒ ชั้น ๔ สำนักยาและวัตถุเสพติด และทางแอปพลิเคชั่น Zoom

ข่าวสารอื่นๆ