ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมีสิ่งของ มาแบ่งปันกันภายในสำนักฯ
  • 27.11.2020
  • 3,937
กิจกรรมมีสิ่งของ มาแบ่งปันกันภายในสำนักฯ
กิจกรรมมีสิ่งของ มาแบ่งปันกันภายในสำนักฯ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้นำกิจกรรมคือ คุณอรพิณ ทนันขัติ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และที่ปรึกษาชมรมจรืยธรรม สำนักยาฯ
 
โดย สรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์
ข่าวสารอื่นๆ