ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
  • 9.8.2023
  • 208
สำนักยาและวัตถุเสพติด เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแกรนไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านผลงานวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการด้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ