งานวันลอยกระทง ๒๕๖๕
  • 8.11.2022
  • 603
งานวันลอยกระทง ๒๕๖๕

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สระน้ำอาคาร ๑-๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

ข่าวสารอื่นๆ