ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  • 10.4.2023
  • 529
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ "ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา" ด้วยการปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย อาคาร ๒ และอาคาร ๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ