ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแม่บ้าน และรปภ. รับมอบแอลกอฮอล์พกพาชนิดสเปรย์จาก ผ.อ.สำนักยาและวัตถุเสพติด
  • 10.3.2021
  • 4,246
หัวหน้าแม่บ้าน และรปภ. รับมอบแอลกอฮอล์พกพาชนิดสเปรย์จาก ผ.อ.สำนักยาและวัตถุเสพติด

เมื่อวันพฤหัสที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564 หัวหน้าแม่บ้าน และรปภ. เป็นตัวแทนรับมอบแอลกอฮอล์พกพาชนิดสเปรย์ ขนาดขวดละ 100 มิลลิลิตร จากผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

เนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีนี้ ตัวแทนแม่บ้านแจ้งว่าได้มีความต้องการขอรับแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เสริมสุขอนามัย ในยุค new normal สำนักยาและวัตถุเสพติด โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์ จึงจัดทำแอลกอฮอล์ ชนิดสเปรย์ ขนาด 100 มิลลิลิตร แจกแม่บ้านและรปภ. ที่ปฏิบัติงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แม่บ้านจำนวน 84 คน และรปภ. 29 คน) จำนวนรวมทั้งสิ้น 113 คน 

  

 

โดย สรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์

ข่าวสารอื่นๆ