ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินการจัดทำสารมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO 17034: 2016
  • 28.2.2023
  • 27
การตรวจประเมินการจัดทำสารมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO 17034: 2016

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วย ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์ และ ภญ.ศศิดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในการตรวจประเมินการจัดทำสารมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO 17034: 2016

ณ สำนักยาและวัตถุเสพติด เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ