ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงมุทิตาจิตแด่ ภญ.ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ
  • 8.5.2023
  • 409
แสดงมุทิตาจิตแด่ ภญ.ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ

เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ เภสัชกรหญิง ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสารมาตรฐาน สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ