ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมงานเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • 21.8.2023
  • 2,537
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมงานเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง รวม 2,191.61 กิโลกรัม จาก 7 คดี จำนวน 187 กระสอบ ที่ผ่านการตรวจสอบปริมาณน้ำหนักยาเสพติดของกลางตามบัญชี และพิสูจน์เบื้องต้นด้วยวิธี color test โดยนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบ่งเป็น ยาบ้าประมาณ 20 ล้านเม็ด หรือ เมทแอมเฟตามีน 1,875.34 กิโลกรัม ไอซ์ 9.72 กิโลกรัม เฮโรอีน 7.00 กิโลกรัม และคีตามีน 299.55 กิโลกรัม ซึ่งการเผาในครั้งนี้เป็นการเผาไร้ควันด้วยระบบไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีการทำลายยาเสพติดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารอื่นๆ