ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • 4.4.2022
  • 6,543
การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักยาและวัตถุเสพติด รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ จากกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ

ข่าวสารอื่นๆ