ข่าวสารประชาสัมพันธ์

DEA และ ปปส. ศึกษาดูงานตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด
  • 24.1.2023
  • 17
DEA และ ปปส. ศึกษาดูงานตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด

The Drug Enforcement Administration (DEA) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

ศึกษาดูงานตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด ณ สำนักยาและวัตถุเสพติด ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ