ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
  • 9.11.2022
  • 237
การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างสำนักยาและวัตถุเสพติด สถาบันวิจัยสมุนไพร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุม

ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๑๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ