ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักยาและวัตถุเสพติด
  • 1.11.2023
  • 141
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักยาและวัตถุเสพติด

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารส่วนกลางเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของสำนักยาและวัตถุเสพติด ซึ่งสำนักฯ มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด พัฒนาการจัดทำตำรายาของประเทศ เพื่อกำหนดมาตรฐานของเภสัชตำรับ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติด พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมนำเสนอโครงการในความรับผิดชอบ และโครงการ quick win โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร ๒ ชั้น ๔ และทางแอปพลิเคชั่น Zoom ในการนี้คณะตรวจเยี่ยมได้เดินชมห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติดด้วย

ข่าวสารอื่นๆ