ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 7.12.2022
  • 361
การสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

จัดโดย สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นห้องปฏิบัติการให้บริการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตสารมาตรฐาน ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และเป็นผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาและยาเสพติด ด้วยงานบริการที่มีผู้รับบริการหลายด้านและมีความสัมพันธ์กันทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกันแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนางานบริการให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง กัญชาทางการแพทย์

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข่าวสารอื่นๆ