ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานเนื่องในเดือนแห่งวันวิสาขบูชา
  • 15.6.2023
  • 563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานเนื่องในเดือนแห่งวันวิสาขบูชา

สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานเนื่องในเดือนแห่งวันวิสาขบูชา ซึ่งในทางพุทธศาสนา เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญมากเกิดขึ้นทั้งหมด ๓ เหตุการณ์ด้วยกันนั่นคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ย่อมาจากคำว่าวิสาขปุรณมีบูชา ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจะถือวันนี้เป็นวันสำคัญ กิจกรรมนี้จึงเป็นการสร้างความดี สั่งสมบุญ ให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่น และเหนือสิ่งอื่นใด คือเป็นการดำรงซึ่งศาสนาพุทธ โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง ๑๐๖  อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ