ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยการใช้เทคนิค HPTLC
  • 11.5.2023
  • 30
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยการใช้เทคนิค HPTLC

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วย ภก.สิริชัย กระบี่ศรี รองผู้อำนวยการฯ ภญ.ดร.กรวิกา จารุพันธ์ และ ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการให้ข้อมูลการควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยการใช้เทคนิค HPTLC ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกสารประกอบในพืชได้มากขึ้นและรวดเร็วกว่าการใช้เทคนิค TLC เพื่อความร่วมมือกันในอนาคต ในการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร สำหรับบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (THP) ซึ่งเป็นตำราอ้างอิงทางกฎหมาย  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๑๖ ชั้น ๔ อาคาร ๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ