ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
  • 16.6.2022
  • 1,632
กิจกรรมทำบุญตักบาตร

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ อาคาร ๑๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๐๗.๐๐ น. เลี้ยงภัตตาหารเช้า
๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓ รูป รับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธี

 

ข่าวสารอื่นๆ