ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเรื่องมอโนกราฟของกัญชากับ USP
  • 5.10.2022
  • 499
ประชุมหารือเรื่องมอโนกราฟของกัญชากับ USP

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ภก.สิริชัย กระบี่ศรี หัวหน้ากลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติด และ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสมุนไพร

เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องมอโนกราฟของกัญชา และมอโนกราฟสมุนไพรอื่น ๆ กับเจ้าหน้าที่ USP นำโดย Dr.Michale Rashed และ Ms.Stella Lau ณ ห้องประชุม ๘๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข่าวสารอื่นๆ