ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีทอดกฐินสามัคคีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพ ณ วัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • 27.11.2023
  • 264
พิธีทอดกฐินสามัคคีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพ ณ วัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพ ณ วัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะกฐิน และชาวบ้าน ยอดเงิน ทำบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดในครั้งนี้ ได้เงินทั้งสิ้น  2,664,554 บาท

ข่าวสารอื่นๆ