ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริจาคเสื้อผ้าสิ่งของให้วัดสวนแก้ว
  • 30.10.2020
  • 18,468
บริจาคเสื้อผ้าสิ่งของให้วัดสวนแก้ว
ชมรมจริยธรรมสำนักยาและวัตถุเสพติด นำทีมโดยนางอรพิณ ทนันขัติ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด นางขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ หัวหน้ากลุ่มชีววิทยา และคณะ เป็นตัวแทนสำนักฯ ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของให้วัดสวนแก้ว วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
โดย สรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์
ข่าวสารอื่นๆ