ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  • 29.12.2022
  • 511
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญชวน บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

***กำหนดการและลงทะเบียน*** < คลิกที่นี่

ข่าวสารอื่นๆ