ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • 13.10.2022
  • 114
พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าวสารอื่นๆ