ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
  • 1.6.2023
  • 1,542
สำนักยาและวัตถุเสพติดถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

สำนักยาและวัตถุเสพติด โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ได้จัดการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์  เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บุคลากรจากสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับฟัง ณ ห้องประชุม ๔๑๖ ชั้น ๔ อาคาร ๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพลิเคชั่น Google Meet เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ