บริจาคปฏิทินเก่า
  • 1.6.2021
  • 10,594
บริจาคปฏิทินเก่า

สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยส่งมอบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ จุดรับบริจาค กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ข่าวสารอื่นๆ