ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักเรียนมัธยมโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขอศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 29.9.2023
  • 77
นักเรียนมัธยมโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขอศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักยาและวัตถุเสพติด เพื่อศึกษาการทำงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยาด้วยเทคนิคต่างๆ พร้อมศึกษาประโยชน์ของสารมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการผลิต ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ทางเคมี-ฟิสิกส์ และศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด โดยคณะนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน ห้องเก็บสารมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ข่าวสารอื่นๆ