ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน
  • 4.6.2019
  • 12,635
โครงการสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

    

   

 

ข่าวสารอื่นๆ