ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์กัญชา
  • 6.12.2022
  • 190
ศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์กัญชา

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ให้การต้อนรับ Dr. Valerie Sin จาก Singapore food agency ประเทศสิงค์โปร์ มาศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์กัญชา ณ สำนักยาและวัตถุเสพติด ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารอื่นๆ