ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติดถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ (บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด)
  • 6.6.2023
  • 23,713
สำนักยาและวัตถุเสพติดถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ (บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด)

สำนักยาและวัตถุเสพติด โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ได้จัดการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กรคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสรัลนันท์ เผ่าพืชพันธุ์  เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คุณหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ เลขานุการและรองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จ. สมุทรปราการ และบุคลากรจากสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ