ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดประชุมหารือเพื่อการกำกับติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 7.8.2023
  • 165
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดประชุมหารือเพื่อการกำกับติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อการกำกับติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุม โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศศิดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร ๒ ชั้น ๔ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ