ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการบริจาคชุดชั้นในเพื่อนำไปเป็นพลังงานทดแทน
  • 6.7.2023
  • 2,471
กิจกรรมการบริจาคชุดชั้นในเพื่อนำไปเป็นพลังงานทดแทน

ภก. สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และ ภญ. ศศิดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติด ร่วมกิจกรรมการบริจาคชุดชั้นในทุกชนิด ทุกยี่ห้อของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น บรา กางเกงใน เสื้อกล้าม เสื้อซับใน เพื่อนำไปเป็นพลังงานทดแทนพลังงานถ่านหิน ตามกระบวนการของ TPI Polene ด้วยกระบวนการเผาผลาญอย่างถูกวิธี แบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ลดขยะชุมชน ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5 ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ตั้งกล่องรับบริจาค : บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข่าวสารอื่นๆ