งานวันสงกรานต์ ๒๕๖๕
  • 8.4.2022
  • 11,339
งานวันสงกรานต์ ๒๕๖๕

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ “สงกรานต์ชื่นจิต กรมวิทย์ฯ บ้านเรา” ขบวนแห่พระพุทธรูป ไปยังอาคารต่างๆ แนวคิดแต่งกายสไตล์ไทยๆ ๔ ภาค เพื่อสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณอันงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศความกตัญญู ความอบอุ่น และให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวสารอื่นๆ