ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การอบรมเตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 9001:2015: Awareness and Requirements
  • 22.8.2022
  • 748
การอบรมเตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 9001:2015: Awareness and Requirements

สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการอบรมเตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 9001:2015: Awareness and Requirements วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 (จัดการอบรม 2 รูปแบบ คือ Online และ Onsite)

ข่าวสารอื่นๆ