ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ เติมรัก ปันสุข สำนักยาและวัตถุเสพติด
  • 4.7.2024
  • 63
โครงการ เติมรัก ปันสุข สำนักยาและวัตถุเสพติด

โครงการ เติมรัก ปันสุข สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

       สำนักยาและวัตถุเสพติดได้จัดทำมุม "เติมรัก...ปันสุข" และร่วมจัดกิจกรรมในงาน "กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักโอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๔ ก.พ. ๒๕'๖๙ วันแห่งความรัก และโอบอุ้มสังคมไทย" ในวันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม สนับสนุนสิ่งของ อาหารเครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด มาจัดวางที่มุม "เติมรัก...นสุข" ณ อาคาร2 ชั้น4 เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ข่าวสารอื่นๆ