ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบปฏิทินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร จังหวัดนนทบุรี
  • 14.3.2023
  • 136
มอบปฏิทินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร  จังหวัดนนทบุรี

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักยาและวัตถุเสพติด เข้าเยี่ยมชมพร้อมมอบน้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจานที่ได้ร่วมกันจัดทำ และเงินบริจาค ให้ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ และมอบของ เงินบริจาค พร้อมปฏิทินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ภายในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ