ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 9001:2015
  • 1.9.2022
  • 569
สำนักยาและวัตถุเสพติด รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 9001:2015

สำนักยาและวัตถุเสพติด นำโดย ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้ารับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 9001:2015 โดยอาจารย์สุนิสา สายสุทธิ์ ผู้ตรวจประเมินจากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตำรายา สำนักยาและวัตถุเสพติด

ข่าวสารอื่นๆ