ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร
  • 12.10.2022
  • 290
ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยร่วมกันกำหนดแผน เป้าหมาย งบประมาณ และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๘๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และทาง zoom application

ข่าวสารอื่นๆ