ตำรายาของประเทศไทย (TP)

เป็นตำรายาของประเทศไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตำรายา ฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยตำรายาของประเทศไทยฉบับที่ 2 เล่มที่ 1 ภาคที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia II volume I Part 1 and Supplement) ได้รับรองในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุ ตำรายา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ. ศ. 2561 (คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ของ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

Thai Pharmacopoeia II 2011 เป็นตำรายาของประเทศไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณภาพยา ที่ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตำรายาฉบับล่าสุด

*Thai Pharmacopoeia II 2011 ในรูปแบบ PDF สามารถ download ได้ตามลิ้งด้านล่าง

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2556

- คู่มือ : พิษงูและตำรับเซรุ่มแก้พิษงู ในตำรายาของประเทศไทย (Venin and antivenin in Thai Pharmacopoeia)

- TP information on ANTIDOTES

 

Thai Pharmacopoeia Volumes I and II Supplement 2005    

(คลิกที่ปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลด)

 

ถ้ามีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120 

 

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Venin and antivenin in Thai Pharmacopoeia
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,782
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Antidotes
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,169
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
TP_II_2011
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 22.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,679
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุ ตำรายา พ
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,059