สารมาตรฐาน

การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

**ดาวน์โหลดรายการขายทั้งหมดที่ด้านล่าง**

   

 

หมายเหตุ

1. กรณีที่ผู้ซื้อต้องการใบเสร็จที่ออกโดยกรมฯ แนะนำให้เข้ามาซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์รวมบริการซึ่งสามารถชำระเงินและรับสารมาตรฐานได้ทันทีที่ศูนย์สารมาตรฐานฯ อาคาร 2 ชั้น 3 โดยใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง

**สารมาตรฐานจะบรรจุในถุงซิปล็อคพร้อมซิลิกาเจลดูดความชื้น 

 

2. ศูนย์สารมาตรฐานฯ ไม่มีบริการจัดส่งสารมาตรฐาน กรณีผู้ซื้อไม่สามารถมารับสารมาตรฐานด้วยตนเอง ผู้ซื้อสามารถติดต่อหาบริษัทขนส่งให้เข้ามารับสารมาตรฐานได้ที่
 

อาคาร 2 ชั้น 3 ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข
88/7 ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร 093 7602514

 

**สารมาตรฐานจะบรรจุในถุงฟอยล์เก็บความเย็นพร้อมเจลเย็น 1 อัน 

**ผู้ซื้อเป็นผู้ติดต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากบริษัทขนส่งเองทั้งหมด

**กรุณาโทรนัดหมายวันและเวลาก่อนเข้ารับสารมาตรฐาน

 

3. การชำระเงินผ่านธนาคารหรือ Krungthai NEXT ผู้ซื้อจะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมฯ กรณีผู้ซื้อต้องการใบเสร็จ สามารถทำเรื่องขอภายหลังโดยกรอกแบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ [email protected] (ใช้เวลา 7-14 วันทำการ)

4. สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะรับรองเฉพาะผู้รับ/ผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการส่งมอบหรือการขายลำดับถัดไป

 

คำแนะนำวิธีชำระเงิน

การชำระเงินที่ศูนย์รวมบริการ:
ชำระเป็นเงินสดหรือสแกน QR code ที่หน้าเคาน์เตอร์ (ได้ใบเสร็จที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

การชำระเงินผ่านธนาคาร:  
พิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill payment (สารมาตรฐาน) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร (ผู้ซื้อสามารถใช้ Bill payment ที่ชำระเงินที่ธนาคารเป็นหลักฐาน แทนใบเสร็จในการรับเงินของส่วนราชการ)

การชำระเงินผ่าน Krungthai NEXT:
ไปที่เมนูจ่ายบิล -> ค้นหา กรอกรหัส 704177 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) -> ทำการชำระเงิน (ไม่มีการออกใบเสร็จ)   

 

**สำหรับกรณีสั่งซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
   ต้องนำเอกสารเพิ่มเติมมาแสดงในการสั่งซื้อ ดังนี้

             --> Alprazolam, Pseudoephedrine HCl (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)

                   - สำเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

             --> Diazepam, Phenobarbital (วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4)

                   - สำเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4  หรือ

                   - สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

             --> Morphine sulfate (ยาเสพติดให้โทษประเภท 2)

                   - ใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฉบับจริง)  หรือ

                   - ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฉบับจริง) 

             --> Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) (ยาเสพติดให้โทษประเภท 5)

                   - ใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา (สารมาตรฐาน THC)

 

การซื้อสารมาตรฐานยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ ใบอนุญาติที่นำมาแสดงจะต้องถูกต้องตามชนิดของสาร

มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับสารมาตรฐานไปได้ จนกว่าจะนำเอกสารที่ถูกต้องมาแสดง

สารมาตรฐานประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สามารถซื้อได้ 2ขวด/ปี เท่านั้น

สารมาตรฐานประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สามารถซื้อได้ 1 ampule/เดือน เท่านั้น

 

 

ติดต่อ

ปัณรส: [email protected]

จารุบล: [email protected]

โทร 029510000 หรือ 02-5899850-8 ต่อ 99102, 99103 หรือ 0937602514

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment (สารมาตรฐาน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4,105
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 232
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ใบสั่งซื้อสารมาตรฐาน_F 2204003_Rev2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 745
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ARS ที่มีจำหน่าย Update 2022-11-07
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 99
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMScRS ที่มีจำหน่าย Update 2022-11-07
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 199