การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

**ดาวน์โหลดรายการขายทั้งหมดที่ด้านล่าง**

 

       รายชื่อสารมาตรฐานที่ให้บริการ

       อัตราค่าบริการ

            อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ -> ผลิตภัณฑ์

 

       โปรดเสนอข้อคิดเห็น / ความพึงพอใจ

          เพื่อให้สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มชนิดสารมาตรฐานที่ให้บริการต่อไป

           smiley  แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับสารมาตรฐาน heart

ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาตอบแบบสำรวจนี้ 

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment (สารมาตรฐาน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,737
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,153
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ใบสั่งซื้อสารมาตรฐาน_F 2204003_Rev2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10,042
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMSc ที่มีจำหน่าย 6-6-67
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ARS ที่มีจำหน่าย 6-6-67
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12