สารมาตรฐาน

การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

**ดาวน์โหลดรายการขายทั้งหมดที่ด้านล่าง**

 

          ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารมาตรฐานของเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสารมาตรฐานต่อไป

 

https://forms.gle/PpgkU1yaTvTvN3jy8

ขอขอบพระคุณค่ะ smiley

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment (สารมาตรฐาน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4,220
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 303
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ใบสั่งซื้อสารมาตรฐาน_F 2204003_Rev2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 896
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMScRS ที่มีจำหน่าย Update 2023-01-15
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 188
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ARS ที่มีจำหน่าย Update 2023-01-15
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 53