การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

**ดาวน์โหลดรายการขายทั้งหมดที่ด้านล่าง**

 

            อัตราค่าบริการ

            อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ -> ผลิตภัณฑ์

 

ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารมาตรฐานของเรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสารมาตรฐานต่อไป

 

https://forms.gle/zyexNd9pEPHqxNR69

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment (สารมาตรฐาน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,240
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,966
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ใบสั่งซื้อสารมาตรฐาน_F 2204003_Rev2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,403
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMScRS ที่มีจำหน่าย Update 2023-09-05
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 260
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ARS ที่มีจำหน่าย Update 2023-09-05
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114