การตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์

 

    คู่มือการส่งตรวจกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ (กรกฎาคม 2565)

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ (มีนาคม 2564)

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562 (มกราคม 2563)