แจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-money-cart-1.svg ข้อมูลการโอน
น.
รหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้งใหม่อีกครั้ง
เลือกไฟล์
เฉพาะไฟล์ PDF, DOC, DOCX, JPG ขนาด 10MB
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-contact-chat-cart-1.svg
ติดต่อสอบถามได้ที่ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 02 951 0000 ต่อ 99156 (อาคาร 2 ด้านยา) หรือ 99159 (อาคาร 4 ด้านวัตถุเสพติด)