เอกสารเผยแพร่

การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์อะซิโทรมัยซินในรูปแบบยาแคปซูลและยาผงสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน
  • 4.12.2017
  • 3,002
การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์อะซิโทรมัยซินในรูปแบบยาแคปซูลและยาผงสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
วิภาพรรณ ไสยสมบัติ, สุภาณี ดวงธีรปรีชา, สุภาวดี สุรางค์กุล, ประสิทธิ์ โอภาษ
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2558
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
9 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์อะซิโทรมัยซินในรูปแบบยาแคปซูลและยาผงสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน