เอกสารเผยแพร่

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
  • 4.12.2017
  • 3,669
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
จิรานุช แจ่มทวีกุล, สุเมธ เที่ยงธรรม, วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, จิตรา ชัยวัฒน์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2558
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
17 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง