เอกสารเผยแพร่

ทางเลือกใหม่ในการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Amphetamines ในปัสสาวะ
  • 4.12.2017
  • 2,925
ทางเลือกใหม่ในการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Amphetamines ในปัสสาวะ
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
อรพิณ ทนันขัติ, สุเมธ เที่ยงธรรม, รุ่งทิพย์ เจือตี๋
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2558
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
21 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

ทางเลือกใหม่ในการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Amphetamines ในปัสสาวะ